Thuis werken met de methode van Accare

Voor wie?

Kinderen hebben behoefte aan structuur. Zij functioneren beter als ze weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Dit geldt des te meer voor kinderen met een (psychiatrische) stoornis. Zij hebben vaak meer moeite met informatieverwerking, het overzien van hun omgeving en het ordenen van hun dag.

Op de verschillende groepen van de kinderkliniek wordt gewerkt met een planbord. Dit biedt kinderen houvast en duidelijkheid. Met name in het begin van een opname is dit prettig, omdat alles dan nog nieuw is voor een kind. Een planbord helpt met het ordenen van de tijd en de omgeving. Visuele informatie (plaatjes/foto’s) is voor veel kinderen gemakkelijker te begrijpen en te onthouden dan gesproken informatie.
Niet alle kinderen hebben visuele ondersteuning, in de vorm van een planbord, nodig om tijd en omgeving te ordenen. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de kinderen er wel baat bij heeft. Voor deze kinderen kan het zinvol zijn ook thuis (tijdelijk) een planbord in te zetten. Hierbij gaat het om kinderen die:

o Het prettig vinden hun dag te kunnen overzien (en vaak onrustig worden als zij niet precies weten wat hun te wachten staat);
o Snel afgeleid zijn;
o Moeite hebben om vrije tijd in te vullen;
o Visuele informatie gemakkelijker begrijpen en onthouden dan gesproken informatie ;
o (Soms) moeilijk te bereiken zijn.