Thuis werken met de methode van Accare

Toepassing

Als voorbeeld kan gekeken worden naar het planbord dat op de groep gebruikt wordt. Onderaan deze pagina is daar een foto van te zien. De werkwijze met het planbord thuis is hetzelfde: het dagprogramma wordt in volgorde van activiteiten/afspraken van het kind weergegeven. Het verschil met het planbord op de groep is dat thuis één (of enkele) lijn(en) uitgezet worden.

Hier volgt een voorbeeld van Jos, het dagprogramma van Jos ziet er deze dag als volgt uit:

Als Jos ’s ochtends beneden komt gaat hij ontbijten, daarna naar school. Als Jos uit school komt drinkt hij wat met (bijvoorbeeld) een koekje erbij. Daarna gaat Jos spelen. Vóór het eten ruimt Jos zijn speelgoed op. Na het eten leest Jos nog een boekje en daarna is het tijd om naar bed te gaan.

In dit voorbeeld staan niet alle handelingen afgebeeld die Jos uitvoert die dag. Als een kind er baat bij heeft kan het planbord nog concreter worden ingevuld, bijvoorbeeld met een pictogram van een taxi, als het kind door een taxi naar school wordt gebracht. Of een afbeelding van het speelgoed waar het kind mee gaat spelen bijvoorbeeld eerst een schommel, (in de tuin spelen) en vervolgens een computer (computerspel spelen). Het is van belang het planbord af te stemmen op het individuele kind. Hierbij is het uitgangspunt om te kijken naar wat een kind wel kan. Bijvoorbeeld als een kind op het moment zelf kan kiezen waarmee hij of zij wil spelen, dan hoeft dit niet van tevoren afgebeeld te worden op het planbord. Er kan bijvoorbeeld een pictogram van een vraagteken geplaatst worden op tijdstippen dat een kind vrije tijd heeft.

Verder kan er op het planbord staan welke dag en datum het die dag is. Er kunnen foto’s gebruikt worden om personen af te beelden. Bijvoorbeeld als de oppas komt of als het kind bij iemand op bezoek gaat. Bovenaan het dagprogramma kunnen klokjes afgebeeld worden.

Ook kan er met pictogrammen gewenst of ongewenst gedrag afgebeeld worden, eventueel in combinatie met tekst. Hier volgt een voorbeeld daarvan:

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van één of enkele pictogram(men) op specifieke plaatsen. Bijvoorbeeld in de badkamer, hier kunnen pictogrammen gehangen worden met de volgorde van handelingen in de badkamer (bijvoorbeeld: tandenpoetsen, gezicht wassen, haar borstelen). Dit kan zo specifiek als nodig worden ingevuld en volledig aangepast worden aan het individuele kind.

Het is belangrijk om erop te letten dat er niet te veel pictogrammen gebruikt worden. Alleen daar waar het kind ze echt nodig heeft. Het doel is overzicht en duidelijkheid bieden, het moet dus te overzien en te begrijpen zijn voor het kind. Het is dan ook aan te raden om te controleren of uw kind het planbord en alle pictogrammen goed begrijpt.

Planbord zoals dat bij Accare wordt gebruikt